اولین مرحله اخذ مجوز ، کسب مجوز شعر و ترانه است و پس از آن مجوز موسیقی .شما میتوانید با کمک مشاورین موزیک پرو پیش از اقدام برای اخذ مجوز از صلاحیت تایید یا عدم تایید مجوز تا درصد بالایی آگاه شوید و موفقیت یا عدم موفقیت آن  را تا حد زیادی  پیش بینی کنید تا در آینده متحمل هزینه های مجدد برای تغییر ترانه و ملودی نشوید.