اگر شما تمایل به یادگیری حضوری هستید و معتقد هستید که کلاس ها حضوری بازده بیشتری دارند میتوانید تنها با یک تماس از نحوه برگزاری کلاس ها مطلع گردید تا هماهنگی های لازم برای شما در استودیو فام  انجام شود